Nya personas!

2018-06-05

Våra första personas har nu bytts ut och blivit 6 till antalet. I vår tvärsektoriella basutbildning ”Samverkan på tvären”, har de fått en roll som skådespelare i en introduktionsfilm.

Framöver kommer ni säkert att stöta på Hans, Ingrid, Maria, Josef, Sofia och Emanuel i förbundsarbetet eller i samverkansprocesserna.