Ny version av informationsguiden nu tillgänglig

2018-11-22

Informationsguiden är en handbok avsedd för tjänstemän som arbetar inom Helsingborgs Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne i Helsingborg. Guiden syftar till att ge en överskådlig bild av de olika samhällsaktörer som verkar inom områdena hälsa, försörjning och arbete i Helsingborg. Guiden syftar också till att ge enkla kontaktvägar in till de olika samhällsaktörerna.

Nedan finns en länk till den senaste digitala versionen av guiden. Då vissa kontaktuppgifter i guiden endast är avsedda för tjänstemän krävs att du anger ett lösenord för att få tillgång till uppgifterna i guiden. Du som arbetar som tjänsteman inom ovan nämnda verksamheter kan få lösenordet via Universis processledare (se kontaktuppgifter under fliken Utvecklingsprocesser).

Guiden finns även i tryckt version. Kontakta din närmsta chef och be henne/honom att kontakta Universis processledare för att få guiden i tryckt version.

Infoguiden