Utbildning i tvärsektoriell välfärdskunskap – nya utbildningsomgångar inför våren

2018-12-18

Höstens två omgångar av basutbildningen i tvärsektoriell välfärdskunskap har nu genomförts. En 50-tal medarbetare från de olika verksamheterna har deltagit. Två nya utbildningsomgångar kommer att starta i februari 2019. Under 2019 kommer också fördjupningsdelar att erbjudas de medarbetare som gått basutbildningen.

För mer information om innehåll, datum och anmälan klicka här