ISF utvärderar samordningsförbundens verksamhet

2019-09-18

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas i tre delar.

Den första delen fokuserar på samordningsförbundens organisering och verksamhet, den andra delen beskriver effekterna av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå och den tredje delen ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

Det två första delarna har redan redovisats, och kan nås på ISF:s hemsida via nedanstående länkar. Den sista delen, som ska beskriva samordningsförbundens effekter på individnivå, ska slutrapporteras i december 2021.

Pressmeddelande och Rapport 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet

Pressmeddelande och Rapport 2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad?