Utbildningar/ informationsinsatser

I syfte att bidra till ökade kunskaper inom välfärdsområdet, samt för att främja den lokala samverkan mellan parterna, arrangerar förbundet olika utbildningar och informationsinsatser.

Målgruppen för aktuella utbildningar/informationsinsatser är medarbetare hos förbundets parter.

Kommande utbildningar och informationsinsatser

Planerade utbildningar/ informationsinsatser hösten 2020

Planering pågår och information uppdateras löpande under hösten.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se