Utbildningar/informationsinsatser

I syfte att bidra till ökade kunskaper inom välfärdsområdet, samt för att främja den lokala samverkan mellan parterna, arrangerar förbundet olika utbildningar och informationsinsatser.

Målgruppen för aktuella utbildningar/informationsinsatser är medarbetare hos förbundets parter.

Se nedan för mer information om planerade utbildningar/informationstillfällen.

Planerade utbildningar/ informationsinsatser hösten 2019

Basutbildning i välfärdskunskap, omgång 5
Mer info och anmälan

Informationstillfälle med samhällsaktörer
Mer info och anmälan