Storytelling – ett av våra arbetssätt

2018-06-05

Sedan 2014 har vi använt storytelling som ett av flera arbetssätt för att levandegöra behov, utmaningar och möjligheter som finns inom välfärden.

Storytelling kan beskrivas som en form av strategiskt berättande. Om statistik, siffror och mål ger en struktur till en verksamhet, så skapar berättelser innehåll och mening.

Vi skapade också fyra personas, som processen Universi använde i sitt arbete med att beskriva hur välfärdens strukturer påverkar medborgare med flera eller komplexa behov.

Välkomna att höra av er om ni vill veta mera.