Välkommen till Samordningsförbundet Helsingborg

Vi samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg.

Samordningsförbundet Helsingborg startade 2009 och är en resurs i välfärdsarbetet. Syftet är att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna - alltid med medborgaren i centrum.

Aktuellt

Ny process ska kartlägga ofrivillig ensamhet

2021-03-29

Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som har negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa vilket hindrar individens möjligheter till egenförsörjning. Socialförvaltningen och Allmänpsykiatrin i Helsingborg ska nu tillsammans med individer ur behovsgruppen kartlägga ensamhetsproblematiken och identifiera hur fler invånare kan få tillgång till arenor för social samvaro.

Läs mer
Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar år 2020 inom Samordningsförbundet i Helsingborg.

2021-03-24

År 2020 har varit ett omvälvande år för samordningsförbundets parter. Nya behov, snabba omställningar och begränsade kontaktmöjligheter har ställt förmågan till samverkan på prov, och mycket har levererats!

Läs mer
Förlängning av pågående utvecklingsprocesser

2021-01-18

Samordningsförbundets styrelsen har godkänt utvecklingsprocess FACT att pågå till och med 31 december 2022 i syfte att utveckla och implementera en organiserad samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i Helsingborgs stad för målgrupper med psykisk ohälsa. Processen följs av ett forskningsteam från Lunds universitet som kommer att redovisa sitt arbete för styrelsen.

Läs mer

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se