Välkommen till Samordningsförbundet Helsingborg

Vi samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg.

Samordningsförbundet Helsingborg startade 2009 och är en resurs i välfärdsarbetet. Syftet är att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna - alltid med medborgaren i centrum.

Aktuellt

Uppdaterad Informationsguide

2022-10-14

Vi har nu gjort uppdateringar i Informationsguiden, den nya versionen finns tillgänglig på hemsidan och är numera öppen utan lösenord för alla att ta del av.

Läs mer
Ny process ska bidra med en sammanhållen struktur i arbetet kring unga

2022-08-01

Under 2021 genomfördes en förstudie om Uvas, unga som varken arbetar eller studerar, i Helsingborg. Övergripande konstaterade förstudien att staden har en stor bredd av insatser för unga utifrån olika behov, som sammantaget kan ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar att nå sysselsättning.

Läs mer
Anmälan till temaseminarium 3: Hinder för beteendeförändrande arbete och anpassningar – 22 september 9 – 12

2022-05-24

Nu öppnar vi anmälan för det tredje och sista tillfället i vårt temaseminarium för dig som arbetar nära individer i förändring.

Läs mer

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se