Välkommen till Samordningsförbundet Helsingborg

Vi samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg.

Samordningsförbundet Helsingborg startade 2009 och är en resurs i välfärdsarbetet. Syftet är att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna - alltid med medborgaren i centrum.

Aktuellt

NY FÖRBUNDSCHEF från 1 september

2024-06-18

Hur tillvaratar och optimerar vi nyttan i den rikstäckande struktur som FINSAM utgör? Hur möjliggör vi mesta möjliga effekter av att våra lokala, regionala och nationella parter samverkar? Var och hur i välfärden riktar vi kraften för att bäst stärka individen till utbildning och arbete?

Läs mer
Studiecoach

2024-06-10

Studiecoach är våra medlemsparters senaste samverkansinitiativ och syftar till att fler individer som idag står utanför arbetsmarknaden ska påbörja och avsluta utbildning som matchar arbetsmarknadens behov.

Läs mer
Nu söker vi en ny förbundschef

2024-04-16

Nu söker vi en ny förbundschef som vill leda och driva utvecklingen av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse!

Läs mer

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se