Välkommen till Samordningsförbundet Helsingborg

Vi samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg.

Samordningsförbundet Helsingborg startade 2009 och är en resurs i välfärdsarbetet. Syftet är att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna - alltid med medborgaren i centrum.

Aktuellt

Ny förstudie kring unga som varken arbetar eller studerar

2021-06-08

Att som ung sakna arbete påverkar livsituationen på kort sikt men riskerar också att lämna bestående spår i hur det går på arbetsmarknaden på lång sikt. För att motverka att unga hamnar utanför arbetsmarknaden lyfts samverkan mellan kommun, region och statliga myndigheter som ett tydligt utvecklingsområde.

Läs mer
Uppdaterad Informationsguide

2021-05-21

Samordningsförbundet har nu under Maj 2021 utfört en granskning på Informationsguiden och gjort uppdateringar på de telefonnummer och adresser som genomgått förändringar. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer
Samverkansprojektet Rekrytera, nominerat till GötaPriset 2021

2021-04-22

En av processerna som samordningsförbundet är med och finansierar, Rekrytera, är nominerat till GötaPriset 2021.

Läs mer

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se