Vad är ett samordningsförbund?

Ett Samordningsförbund är en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

För mer information om samordningsförbund och finansiell samordning besök finsam.se

Samordningsförbundet i Helsingborg bildades 2009. Verksamheten regleras av Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. (SFS 2003:1210)

Förbundets övergripande uppgifter är att tillsammans med de samverkande parterna bidra till och utveckla ett bättre välfärdsarbete. Samordningsförbundet finansierar insatser som två eller flera myndigheter ansöker om att samverka kring. De insatser som beviljas medel, följs upp och kan utvärderas.

Alla insatser syftar till att förstärka stödet för den enskilde medborgaren, skapa effektivare samverkansarbete och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet. För de samverkande parterna uppstår mervärden i form av ett utökat lärande, erfarenhetsutbyte och vidgad helhetssyn.

Så här behandlar vi personuppgifter i Samordningsförbundet i Helsingborg.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se