Organisation

De fyra samverkansparterna har bildat en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje part.

Förbundets ledning består av en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsens arbete regleras i en förbundsordning.

Den tvärsektoriella samverkan skapas i en nätverksstruktur.

Samordningsförbundets styrelse

Styrelsens ledamöter 2023-2026
Richard Lundberg, ordförande.
Utsedd av Helsingborgs Stad.

Amelie Gustafsson, vice ordförande.
Utsedd av Region Skåne.

Catrine Hagelborg, ledamot.
Utsedd av Arbetsförmedlingen.

Maria Brantmark Lennartsson, ledamot.
Utsedd av Försäkringskassan.

Ersättare
Mikael Skoog, utsedd av Region Skåne.
Patrik Stéen, utsedd av Arbetsförmedlingen.
Gabriella Lidquist, utsedd av Försäkringskassan
Mikael Andersson, utsedd av Helsingborgs stad

Våra nätverk

Förbundet har skapat fyra nätverksformer på olika systemnivåer. Syftet är att skapa ett tvärsektoriellt lärande och att stärka samsyn och samverkan.

Chefsnätverk
Att bilda ett chefsnätverk är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna. Målsättningen är att utveckla en gemensam arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborgs stad.

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen startade 2009 då förbundet bildades. Syftet är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer för samverkan i sin egna organisation samt bollplank till förbundschefen och förbundsstyrelsen i utvecklingsfrågor.

Processledare
Processledarna driver och utvecklar de processer som finansieras av förbundet. I rollen som processledare ligger ansvaret att hålla ett helhetsperspektiv och skapa delaktighet i samverkansarbetet.

Stödgrupper
Varje finansierad samverkansinsats leds och följs upp av en utsedd stödgrupp. Denna grupp har det yttersta ansvaret för att processen utvecklas i den riktning som man beslutat om.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se