Informationsguiden

Informationsguiden är en handbok avsedd för tjänstemän som arbetar inom Helsingborgs Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne i Helsingborg. Guiden syftar till att ge en överskådlig bild av de olika samhällsaktörer som verkar inom områdena hälsa, försörjning och arbete i Helsingborg. Guiden syftar också till att ge enkla kontaktvägar in till de olika samhällsaktörerna.

Nedan finns en länk till den senaste versionen av Informationsguiden.

Då vissa kontaktuppgifter i guiden (så som VIP-nummer till vårdcentraler, nummer avsedda enbart för samverkansparter samt nummer till kontaktpersoner för enskilda förmåner) endast är till för tjänstemän krävs ett lösenord för att få tillgång till guiden. Lösenordet kan du som tjänsteman inom ovan nämnda verksamheter få genom att maila till; viktoria.knutsson@forsakringskassan.se

Guiden finns även i tryckt version. Önskar du guiden i tryckt version, eller har synpunkter kring innehållet i guiden, vänligen maila till; viktoria.knutsson@forsakringskassan.se

Guiden är framtagen inom Universiprocessen, som är en av flera pågående utvecklingsprocesser inom Samordningsförbundet i Helsingborg. Se vidare under fliken Utvecklingsprocesser.

Infoguiden