Aktuellt

Ny förstudie kring unga som varken arbetar eller studerar

2021-06-08

Att som ung sakna arbete påverkar livsituationen på kort sikt men riskerar också att lämna bestående spår i hur det går på arbetsmarknaden på lång sikt. För att motverka att unga hamnar utanför arbetsmarknaden lyfts samverkan mellan kommun, region och statliga myndigheter som ett tydligt utvecklingsområde.

Läs mer

Uppdaterad Informationsguide

2021-05-21

Samordningsförbundet har nu under Maj 2021 utfört en granskning på Informationsguiden och gjort uppdateringar på de telefonnummer och adresser som genomgått förändringar. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer

Samverkansprojektet Rekrytera, nominerat till GötaPriset 2021

2021-04-22

En av processerna som samordningsförbundet är med och finansierar, Rekrytera, är nominerat till GötaPriset 2021.

Läs mer

Ny process ska kartlägga ofrivillig ensamhet

2021-03-29

Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som har negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa vilket hindrar individens möjligheter till egenförsörjning. Socialförvaltningen och Allmänpsykiatrin i Helsingborg ska nu tillsammans med individer ur behovsgruppen kartlägga ensamhetsproblematiken och identifiera hur fler invånare kan få tillgång till arenor för social samvaro.

Läs mer

Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar år 2020 inom Samordningsförbundet i Helsingborg.

2021-03-24

År 2020 har varit ett omvälvande år för samordningsförbundets parter. Nya behov, snabba omställningar och begränsade kontaktmöjligheter har ställt förmågan till samverkan på prov, och mycket har levererats!

Läs mer

Förlängning av pågående utvecklingsprocesser

2021-01-18

Samordningsförbundets styrelsen har godkänt utvecklingsprocess FACT att pågå till och med 31 december 2022 i syfte att utveckla och implementera en organiserad samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i Helsingborgs stad för målgrupper med psykisk ohälsa. Processen följs av ett forskningsteam från Lunds universitet som kommer att redovisa sitt arbete för styrelsen.

Läs mer