Aktuellt

NY FÖRBUNDSCHEF från 1 september

2024-06-18

Hur tillvaratar och optimerar vi nyttan i den rikstäckande struktur som FINSAM utgör? Hur möjliggör vi mesta möjliga effekter av att våra lokala, regionala och nationella parter samverkar? Var och hur i välfärden riktar vi kraften för att bäst stärka individen till utbildning och arbete?

Läs mer

Studiecoach

2024-06-10

Studiecoach är våra medlemsparters senaste samverkansinitiativ och syftar till att fler individer som idag står utanför arbetsmarknaden ska påbörja och avsluta utbildning som matchar arbetsmarknadens behov.

Läs mer

Nu söker vi en ny förbundschef

2024-04-16

Nu söker vi en ny förbundschef som vill leda och driva utvecklingen av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse!

Läs mer

Från ensamhet till gemenskap

2023-12-01

Samverkansprojektet kring ofrivillig ensamhet – Omtanke Helsingborg – börjar nu gå in för landning inom vårt sammanhang i Samordningsförbundet Helsingborg. Med ett brett lösningsfokus och enormt engagemang har projektet mobiliserat förmåga och kunskap kring att förebygga ofrivillig ensamhet.

Läs mer

Gemensamma kunskapspass

2023-09-25

Under hösten 2023 och våren 2024 genomför samordningsförbunden NNV Skåne och Helsingborg tillsammans med sina parter Region Skåne, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett antal gemensamma kunskapspass.

Läs mer

Förstudie: Välfärdsguiden

2023-06-14

Välfärdsguiden är en integrerad digital plattform som ska guida individer genom ett utbud av tjänster och aktiviteter för rätt stöd som stärker individers förmåga att ta del av samhällets- och arbetsmarknadens möjligheter.

Läs mer