Aktuellt

Gemensamma kunskapspass

2023-09-25

Under hösten 2023 och våren 2024 genomför samordningsförbunden NNV Skåne och Helsingborg tillsammans med sina parter Region Skåne, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett antal gemensamma kunskapspass.

Läs mer

Förstudie: Välfärdsguiden

2023-06-14

Välfärdsguiden är en integrerad digital plattform som ska guida individer genom ett utbud av tjänster och aktiviteter för rätt stöd som stärker individers förmåga att ta del av samhällets- och arbetsmarknadens möjligheter.

Läs mer

Peer Support

2023-05-23

Peer Support är en ny process som ska utveckla samverkan mellan Region Skånes vuxenpsykiatri och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad med fokus på individens återhämtning och förflyttningar mot ett framtida arbete.

Läs mer

Varmt välkommen till höstens kunskapspass – Parterna berättar

2023-05-10

Under hösten 2023 och våren 2024 så genomför samordningsförbunden NNV Skåne och Helsingborg tillsammans med sina parter Region Skåne, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett antal gemensamma kunskapspass.

Läs mer

Fler kan!

2023-05-05

”Genom avgränsade uppgifter har vi skapat en fungerande arbetsplats för en person med funktionsnedsättning. Vi har fått en lojal och plikttrogen medarbetare som utan hinder utför sitt arbete”

Läs mer

Fler kan!

2023-04-25

Teckenspråkig. Det ordet läser vi på Hajers tröja medan vi står i kön. Och möter vi hennes blick så är det inget annat än stolthet som de uttrycker. ”Jag står i kassan, det är läskigt. Men jag vill det!” känner Hajer.

Läs mer