Aktuellt

Projekt Rekryteras resa 2017 - 2021

2022-02-18

Projekt Rekrytera är en spännande, slingrande resa som på 5 år har testat samarbeten, utvecklat arbetssätt och levererat resultat med stort engagemang och uthållighet! Det områdesbaserade arbetet har drivits i samverkan mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan och Region Skåne med stöd från Svenska ESF-rådet och Samordningsförbundet Helsingborg.

Läs mer

Anmälan till kompetensutvecklingstillfälle 1

2022-02-07

Anmälan till kompetensutvecklingstillfälle 1: Beetendeförändring i vardagen, 28 april 9 - 12

Läs mer

Mätning av samverkan inför 2022

2022-02-02

Varje år genomför vi en ”temperaturmätning” av samverkan i Helsingborg för att följa och fånga förflyttningar i utvecklingen kring ett antal behovsområden. Samverkansmätning är också ett bra sätt att utvärdera förbundets verksamhet och i vilken grad våra funktioner bidrar till en mer välfungerande samverkan i Helsingborg.

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2022 – 2024 är nu godkänd i styrelsen.

2022-01-19

I verksamhetsplanen beskrivs strukturen för förbundets arbete, men också vilka områden prioriteringar och mål som kommer ligga i fokus under 2022.

Läs mer

Förstudie av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar

2022-01-07

Nu presenterar förstudien av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar en samlad rapport . Rapporten fokuserar på behov och samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och bygger på intervjuer och kartläggning av verksamheter som möter målgruppen, intervjuer med målgruppen, omvärldsbevakning samt sammanställning av aktuell forskning.

Läs mer

Kartläggning av ofrivillig ensamhet

2021-12-22

Ta del av rapporten från kartläggningen av ofrivillig ensamhet, "Omtanke Helsingborg - från ensamhet till gemenskap"

Läs mer