Aktuellt

Anmälan till temaseminarium 3: Hinder för beteendeförändrande arbete och anpassningar – 22 september 9 – 12

2022-05-24

Nu öppnar vi anmälan för det tredje och sista tillfället i vårt temaseminarium för dig som arbetar nära individer i förändring.

Läs mer

Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar året 2021

2022-05-12

År 2021 har vi tillsammans med parterna växlat upp samverkan i Helsingborg. Vi sätter vikt och värde i detta, i en tid med fortsatta omställningar av välfärden samtidigt som många individer står långvarigt utanför arbetsmarknaden. Tillsammans vill vi nå en ökad samsyn och ett bättre sammanhållet stöd till individen.

Läs mer

Anmälan till temaseminarium 2: Bemötande och samtalsfärdigheter - 1 juni 9 – 12

2022-03-28

Nu öppnar vi anmälan för andra tillfället i vårt temaseminarium i tre delar för dig som arbetar nära individer i förändring.

Läs mer

Ny process ska forma struktur för myndighetssamverkan i Helsingborg

2022-02-23

Parterna har utifrån tidigare process Rekrytera byggt vidare på de goda effekter som uppstår av att arbeta i samverkan med rätt kompetenser runt individen utifrån behov. Nästa steg är genom en myndighetssamverkan där vi formar vi en struktur som syftar till att korta individens väg mot självförsörjning, genom samtida insatser mot ett gemensamt mål.

Läs mer

Projekt Rekryteras resa 2017 - 2021

2022-02-18

Projekt Rekrytera är en spännande, slingrande resa som på 5 år har testat samarbeten, utvecklat arbetssätt och levererat resultat med stort engagemang och uthållighet! Det områdesbaserade arbetet har drivits i samverkan mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan och Region Skåne med stöd från Svenska ESF-rådet och Samordningsförbundet Helsingborg.

Läs mer

Anmälan till kompetensutvecklingstillfälle 1

2022-02-07

Anmälan till kompetensutvecklingstillfälle 1: Beetendeförändring i vardagen, 28 april 9 - 12

Läs mer