RAMI – Resurs att möta invånare

Publicerad: 2023-01-19

Upplevd ohälsa är ett stort hinder för många invånare i Helsingborgs socialt mer utsatta stadsdelar. Många upplever svårigheter att orientera sig i samhället och kan behöva vägledning i hur det svenska sjukvårdssystemet är organiserat för att få rätt hjälp i rätt tid och av rätt aktör.

Samtidigt är kompetensbehovet stort inom hälso- och sjukvården och det finns starka anledningar att utforska hur nya arbetssätt kan rusta och förbereda individer som kompletterande resurser samt som ökar anställningsbarheten inom vården.

RAMI ska, genom att kompetensförstärka samt anställa två resurspersoner till primärvården på Planteringen och Drottninghög, testa en ny roll för att invånares möta behov av information och vägledning kring hälso- och sjukvård.

Effektmål är att invånare på Drottninghög och på Planteringen får ökad upplevd hälsa genom ett lättillgängligt stöd som:
- Medverkar till att förbättra hälsan för invånare på Drottninghög och Planteringen.
- Bidra till en socialt hållbar utveckling i stadsdelen genom att arbeta mot utanförskap och social isolering.
- Bidra till mer rätt använda sjukvårdsinsatser, vilket i sin tur kan generera lägre sjukvårdkostnader.
- Utgör ett arbetssätt som underlättar samspel kring kompetensförsörjning mellan Helsingborgs stad och Region Skåne.

Processtid
2023-01-01 – 2023-12-31

Samverkansparter
Primärvården i Helsingborg samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Melissa Yang
melissa.yang@helsingborg.se
042-10 68 56

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se