Ny process ska bidra med en sammanhållen struktur i arbetet kring unga

Publicerad: 2022-08-01

Under 2021 genomfördes en förstudie om Uvas, unga som varken arbetar eller studerar, i Helsingborg. Övergripande konstaterade förstudien att staden har en stor bredd av insatser för unga utifrån olika behov, som sammantaget kan ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar att nå sysselsättning.

Samverkan varierar dock och ser olika ut beroende på verksamheternas uppdrag.

Det finns behov att skapa samverkansytor för personal men också öka samverkanskompetensen och samtidigt forma överenskommelser och strategiska forum för att gemensamt identifiera och hantera övergripande frågor om Uvas i staden.

Denna process är ett samverkansforum som har löpande möten för att formalisera samverkan mellan verksamheter som riktar sig till Uvas och unga som riskerar att bli Uvas. Syftet är att:

- Skapa en gemensam struktur för strategiskt samverkansforum om Uvas mellan aktörer med uppdrag att förebygga och/eller stödja unga till arbete eller studier.

- Identifiera hur samverkan kan formaliseras mellan parternas verksamheter och ta fram gemensam plan/överenskommelse för hur detta ska ske.

- Knyta an till processen Myndighetssamverkan genom koordinatorn med uppdrag riktat till unga, och den infrastruktur som tas fram inom processen i form av rutiner, mallar och system.

Vi ser fram emot att möjliggöra samverkan mellan parterna kring detta viktiga ämne.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se