Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar året 2021

Publicerad: 2022-05-12

År 2021 har vi tillsammans med parterna växlat upp samverkan i Helsingborg. Vi sätter vikt och värde i detta, i en tid med fortsatta omställningar av välfärden samtidigt som många individer står långvarigt utanför arbetsmarknaden. Tillsammans vill vi nå en ökad samsyn och ett bättre sammanhållet stöd till individen.

Samordningsförbundet i Helsingborg redovisar ett överskott på 891 Tkr för år 2021. Av förbundets totala kostnader har 8,2 Mkr omsatts i samverkansinsatser till våra medlemsparter 2021, vilket är förbundets högsta årsbelopp sedan år 2014. Volym och kvalitet i samverkan går hand i hand och våra medel ska fortsatt prövas och omsättas i samverkansbehov som kan effektivisera individers väg till arbetsmarknaden. På vägen dit är förbundet en arena för samtal, sammanhang och samsyn kring behov och vilka möjligheter vi har att förändra. Tillsammans skapar vi en bättre välfärd.

Styrelsen godkände årsredovisningen för år 2020 vid sammanträdet den 29:e mars. Läs gärna mer om vår verksamhet i årsredovisningen.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se