Aktuellt

Fler kan!

2023-04-25

Teckenspråkig. Det ordet läser vi på Hajers tröja medan vi står i kön. Och möter vi hennes blick så är det inget annat än stolthet som de uttrycker. ”Jag står i kassan, det är läskigt. Men jag vill det!” känner Hajer.

Läs mer

Fler kan!

2023-04-14

Bea arbetar på Linneaträdgården och möter kunder nästan varje arbetsdag. Ibland står hon i kassan, ibland serverar hon maten och ibland är hon ute och räfsar i trädgården. Hon gör allt som alla andra gör, i sin egen takt. Hon är en lojal medarbetare som är noga med att inte göra fel. Vid sin sida har hon Anna, som finns i närheten när dagarna är svåra.

Läs mer

Hur mår den lokala samverkan?

2023-03-29

Denna fråga försöker vi varje år att ringa in tillsammans med våra parter genom att utföra en årlig samverkansmätning. Enkätfrågorna ställs till medarbetare och chefer inom Försäkringskassan, Helsingborgs stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen som på olika sätt arbetar och ansvarar för den lokala samverkan i Helsingborg.

Läs mer

Fortsätt SKAPA

2023-01-31

Genom process SKAPA har Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Region Skånes primärvård i Helsingborg under 2022 arbetat med att implementera en kunskapsbas om BIP och progressionsmätning. Detta i syfte att främja ett gemensamt synsätt och agerande kring faktorer som ökar individers möjligheter till arbete.

Läs mer

Arbetsgivarsamverkan

2023-01-25

Under 2021 gjorde Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen en kartläggning utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för att anställa fler individer med funktionsvariationer samt anpassningsbehov inom Helsingborgs näringsliv.

Läs mer

RAMI – Resurs att möta invånare

2023-01-19

Upplevd ohälsa är ett stort hinder för många invånare i Helsingborgs socialt mer utsatta stadsdelar. Många upplever svårigheter att orientera sig i samhället och kan behöva vägledning i hur det svenska sjukvårdssystemet är organiserat för att få rätt hjälp i rätt tid och av rätt aktör.

Läs mer