Nu söker vi en ny förbundschef

Publicerad: 2024-04-16

Nu söker vi en ny förbundschef som vill leda och driva utvecklingen av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse!

Samordningsförbundet i Helsingborg bildades 2009 av Helsingborgs stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och erbjuder möjligheter att tillsammans och utifrån lokala behov utveckla samverkansarbetet mellan parterna. Förbundets övergripande uppgifter är att tillsammans med de samverkande parterna bidra till och utveckla ett bättre välfärdsarbete. Samordningsförbundet finansierar insatser som två eller flera myndigheter ansöker om att samverka kring. De insatser som beviljas medel, följs upp och kan utvärderas.

Läs mer

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se