Aktuellt

Nya utbildningstillfällen under hösten

2019-09-02

Årets sista omgång av basutbildningen i välfärdskunskap drar igång i slutet av september, och i oktober erbjuds ett informationstillfälle där olika samhällsaktörer informerar om sina verksamheter.

Läs mer

Informationsguiden har uppdaterats

2019-05-06

Den digitala versionen av Informationsguiden har uppdaterats under april.

Läs mer

Samordningsförbundet har ny styrelse

2019-03-28

Ny styrelse för perioden 2019-2022 har utsetts.

Läs mer

Ny utvecklingsprocess – FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

2019-02-04

Målgruppen för processen är patienter inom allmänpsykiatrin med nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället, där behov finns av samordning mellan psykiatri och socialtjänst för att patientens behov ska tillgodoses så att livssituationen förbättras.

Läs mer

Ny utvecklingsprocess - Tidig Skolsamverkan Tillsammans

2018-09-25

Målgruppen för processen är ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasiestudier och arbete/sysselsättning och har behov av extra stöd från en eller flera aktörer.

Läs mer

Samordningsförbundets kansli får nya mejladresser

2017-12-20

Samordningsförbundets kansli får nya mejladresser under januari 2018.

Läs mer