Informationsguiden har uppdaterats

2019-05-06

Den digitala versionen av Informationsguiden har uppdaterats under april. Den senaste versionen heter nu 4.1, och finns under fliken ”Informationsguiden”.