Aktuellt

Uppdaterad informationsguide

2021-11-15

Samordningsförbundet har nu under november 2021 utfört en granskning på Informationsguiden och gjort uppdateringar på de telefonnummer och adresser som genomgått förändringar. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer

Utvärderingsrapport av Ny väg

2021-11-15

Processen Ny väg har i uppdrag att hitta förutsättningar för en hållbar samverkan för ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasieskola och arbete eller annan sysselsättning. Under 2021 har Ny väg haft stöd av externutvärdering som har sammanställt en rapport med resultat och rekommendationer utifrån processens arbete.

Läs mer

Tack till alla ni som deltog i vår kompetensinsats kring psykisk hälsa på Skåneveckan 2021

2021-10-07

Vi vill rikta ett varmt tack till medarbetare och chefer inom Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som deltog i vår utbildningsföreläsning i psykisk hälsa, psykisk ohälsa samt reaktioner på stress och förändring. Ett varmt tack även till Psykologpartners för ett kunnigt och professionellt genomförande.

Läs mer

Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och reaktioner på stress och förändring

2021-09-09

Många har säkert upplevt det senaste ett och ett halv året svårare, både hemma och på arbetet. Under denna föreläsning kommer vi att belysa omständigheter som kan påverka vår psykiska hälsa negativt, och vad vi kan göra för att hantera detta. Syftet är att du ska bli bättre på att se signaler på ohälsa, både hos dig själv och andra du möter, och att du lättare ska kunna hantera, ge stöd samt agera för att bättre hjälpa dig själv och andra.

Läs mer

Ny förstudie kring unga som varken arbetar eller studerar

2021-06-08

Att som ung sakna arbete påverkar livsituationen på kort sikt men riskerar också att lämna bestående spår i hur det går på arbetsmarknaden på lång sikt. För att motverka att unga hamnar utanför arbetsmarknaden lyfts samverkan mellan kommun, region och statliga myndigheter som ett tydligt utvecklingsområde.

Läs mer

Uppdaterad Informationsguide

2021-05-21

Samordningsförbundet har nu under Maj 2021 utfört en granskning på Informationsguiden och gjort uppdateringar på de telefonnummer och adresser som genomgått förändringar. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer