Förstudie av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar

Publicerad: 2022-01-07

Nu presenterar förstudien av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar en samlad rapport . Rapporten fokuserar på behov och samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och bygger på intervjuer och kartläggning av verksamheter som möter målgruppen, intervjuer med målgruppen, omvärldsbevakning samt sammanställning av aktuell forskning.

Förstudien rekommenderar en resursförstärkning mot de operativa verksamheterna som kan bistå med tydligare kontaktvägar och samarbetsytor, då individens behov ofta är mångsidigt och kräver att flera verksamheter involveras samtidigt. Parallellt finns också behov av en övergripande samordning och styrning för att följa upp förflyttningar mot långsiktiga effekter där andelen unga utan arbete eller studier minskar.

Du hittar den samlade rapporten här

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se