Ny process för att implementera gemensamt synsätt

Publicerad: 2021-12-03

Syftet med processen, SKAPA i Helsingborg, är att implementera ett gemensamt tänk och förhållningssätt som på sikt ska innebära att alla vi involverade aktörer på Helsingborgs offentliga arena utgår från samma tänk i arbetet med de individer vi kommer i kontakt med och samarbetar kring.

Beskaeftigelses Indikators Projekt, BIP, är ett danskt forskningsprojekt som genom omfattande studier identifierat faktorer som påverkar en individs möjligheter att komma ut i arbete. BIP tar ett helhetsgrepp från organisation och ledarskap till handledare och individ och med utvecklingen av SKAPA-verktyget visualiseras individens förflyttning mot målet arbete och synliggör utveckling samt motiverar och underlättar uppföljning vilket ökar professionalitet i samspelet mellan individ och handledare.

Processen att implementera BIP och SKAPA som förhållningssätt och verktyg har beviljats finansiering från Samordningsförbundet i Helsingborg under 1 år. Effekterna som processen ska uppnå är att:

· Alla involverade aktörer på den lokala offentliga arenan ska utgå från samma tänk i arbetet kring individen
· Ökad samsyn i tilltron på individens möjligheter att komma i arbete
· Ökad samsyn kring vikten av att utföra parallella insatser samtidigt
· Genom en ökad tilltro på individens möjligheter samt att fler individer tar del av parallella insatser från parterna ska antalet gemensamma ndivider som når målet om arbete öka betydligt.

I processen ingår Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad, Primärvården inom Region Skåne samt Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se