Aktuellt

Ny verksamhetsplan klar - läs om förbundets inriktningar för samverkan

2021-01-04

En plan för Samordningsförbundet Helsingborgs verksamhet under 2021 – 2023 är nu färdig och godkänd i styrelsen.

Läs mer

Nya utvecklingsprocesser beviljade medel

2020-11-16

Genom samverkan ska invånare som är skuldsatta få smidigare vägar till råd och stöd och riskerna för individer att hamna i en ekonomisk ohållbar situation ska förebyggas. En annan process ska med hjälp av arbetsgivare identifiera hur fler invånare med funktionsvariationer kan komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer

Karin Herron lämnar sin roll som förbundschef

2020-09-23

Efter 11 år lämnar Karin Herron sin roll som förbundschef den 30 september. Ny förbundschef från 1 oktober är, Ragnar Mattsson, strategisk utvecklare på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.

Läs mer

ISF utvärderar samordningsförbundens verksamhet

2020-06-29

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas i tre delar.

Läs mer

Nya personas!

2020-06-26

Våra första personas har nu bytts ut och blivit 6 till antalet. I vår tvärsektoriella basutbildning ”Samverkan på tvären”, har de fått en roll som skådespelare i en introduktionsfilm.

Läs mer

Storytelling – ett av våra arbetssätt

2020-06-24

Sedan 2014 har vi använt storytelling som ett av flera arbetssätt för att levandegöra behov, utmaningar och möjligheter som finns inom välfärden.

Läs mer