Aktuellt

Samverkansprojektet Rekrytera, nominerat till GötaPriset 2021

2021-04-22

En av processerna som samordningsförbundet är med och finansierar, Rekrytera, är nominerat till GötaPriset 2021.

Läs mer

Ny process ska kartlägga ofrivillig ensamhet

2021-03-29

Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som har negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa vilket hindrar individens möjligheter till egenförsörjning. Socialförvaltningen och Allmänpsykiatrin i Helsingborg ska nu tillsammans med individer ur behovsgruppen kartlägga ensamhetsproblematiken och identifiera hur fler invånare kan få tillgång till arenor för social samvaro.

Läs mer

Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar år 2020 inom Samordningsförbundet i Helsingborg.

2021-03-24

År 2020 har varit ett omvälvande år för samordningsförbundets parter. Nya behov, snabba omställningar och begränsade kontaktmöjligheter har ställt förmågan till samverkan på prov, och mycket har levererats!

Läs mer

Förlängning av pågående utvecklingsprocesser

2021-01-18

Samordningsförbundets styrelsen har godkänt utvecklingsprocess FACT att pågå till och med 31 december 2022 i syfte att utveckla och implementera en organiserad samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i Helsingborgs stad för målgrupper med psykisk ohälsa. Processen följs av ett forskningsteam från Lunds universitet som kommer att redovisa sitt arbete för styrelsen.

Läs mer

Ny verksamhetsplan klar - läs om förbundets inriktningar för samverkan

2021-01-04

En plan för Samordningsförbundet Helsingborgs verksamhet under 2021 – 2023 är nu färdig och godkänd i styrelsen.

Läs mer

Nya utvecklingsprocesser beviljade medel

2020-11-16

Genom samverkan ska invånare som är skuldsatta få smidigare vägar till råd och stöd och riskerna för individer att hamna i en ekonomisk ohållbar situation ska förebyggas. En annan process ska med hjälp av arbetsgivare identifiera hur fler invånare med funktionsvariationer kan komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer