Ny process ska kartlägga ofrivillig ensamhet

Publicerad: 2021-03-29

Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som har negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa vilket hindrar individens möjligheter till egenförsörjning. Socialförvaltningen och Allmänpsykiatrin i Helsingborg ska nu tillsammans med individer ur behovsgruppen kartlägga ensamhetsproblematiken och identifiera hur fler invånare kan få tillgång till arenor för social samvaro.

Individens egna upplevelser och konsekvenser av ofrivillig ensamhet är utgångspunkt i den kommande kartläggningsprocessen. Därför kommer parterna att undersöka ämnet tillsammans med individer samt frivilligorganisationer med egna erfarenheter av ensamhetsproblematik. För att ta tillvara kunskapen används olika metodiker inom tjänstedesign.

Samtidigt leder ensamhet ofta till konsumtion av sjukvård samt psykosociala och psykiska problem som genererar resurser från samhället. Det kan därför effektivisera samhällets resurser att möjliggöra socialt stöd och sociala sammanhang till individen i ett tidigt skede.

Samordningsförbundet i Helsingborg har beviljat parterna finansiering för år 2021 och parterna kommer i slutet av året att presentera sina insikter kring individens behov och förutsättningar samt ge förslag på hur aktörer kan samverka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematiken.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se