Ny förstudie kring unga som varken arbetar eller studerar

Publicerad: 2021-06-08

Att som ung sakna arbete påverkar livsituationen på kort sikt men riskerar också att lämna bestående spår i hur det går på arbetsmarknaden på lång sikt. För att motverka att unga hamnar utanför arbetsmarknaden lyfts samverkan mellan kommun, region och statliga myndigheter som ett tydligt utvecklingsområde.

Vi kan därför med glädje meddela att förbundets parter har beviljats medel till en förstudie av samverkan för unga helsingborgare under juni – december 2021. Förstudien ska ge en bild av behoven samt ta fram en plan som skapar förutsättningar för ett samlat och välfungerande stöd kring unga i övergången till arbetslivet.

Effektmålet är en ökad samverkan och ”överbryggning” mellan parterna som ska korta ledtiderna från att individens behov identifieras till att rätt stöd erbjuds. Det ska också leda till samordningsvinster då risken för dubbelarbete minskar samt att rätt insats erbjuds av rätt aktör.

I förstudien ingår Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad, Ungdomsmottagningen och Vuxenpsykiatrin från Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se