Samverkansprojektet Rekrytera, nominerat till GötaPriset 2021

Publicerad: 2021-04-22

En av processerna som samordningsförbundet är med och finansierar, Rekrytera, är nominerat till GötaPriset 2021.

Rekrytera är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan samt Region Skåne och finansieras även med stöd från Europeiska socialfonden.

Rekrytera har som mål att få deltagarna i den nordöstra delen av Helsingborg ut i arbete eller börja studera. Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är inskrivna på arbetsförmedlingen eller uppbär försörjningsstöd. Dessutom har även ett mål varit att främja delat ansvar och gemensamt ägarskap i syfte att nå en långsiktig social utveckling i området.

Bland annat har man erbjudit deltagare hälsoaktiviteter eftersom många vittnat om att fysisk aktivitet, kombinerat med intensiv arbetsmarknadscoaching och matchning mot arbete och studier, är en viktig del på vägen mot självförsörjning. Rekrytera har också möjliggjort för boende i området att anställas i projektet genom en unik tjänst, brobyggare. Effekter har bland annat varit att förtroendet för tjänstemän har ökat bland de boende.

Under projektets tid har totalt 90,3 % av de inskrivna, motsvarande 362 personer, gått vidare till arbete eller studier.
En målgrupp som projektet lyckats extra bra med är de kvinnliga arbetssökande, många av dessa utrikesfödda. Bland dem har 74,7 % gått vidare till arbete eller studier. Mellan åren 2016 – 2018 sänktes också andelen av områdets befolkning som mottog försörjningsstöd med 1,4 %

I Rekryteras fokusområden kan vi även observera att arbetslösheten sjunkit sedan 2016. Dessa områden är Fredriksdal, Drottninghög och Dalhelm som haft en högre arbetslöshet än andra delar av Helsingborg och har genomgått en socioekonomisk kamp under senaste decenniet men som nu är i en positiv utvecklingstrend. Dock är det värt att notera att covid-19 har inneburit ökad arbetslöshet i hela Sverige.

I november utses vinnaren av Götapriset 2021. Vi är stolta över det goda arbete som parterna utför i Rekrytera och gratulerar till nomineringen!

Bakgrund till Götapriset:
GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd. Det är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se