Aktuellt

Karin Herron lämnar sin roll som förbundschef

2020-09-23

Efter 11 år lämnar Karin Herron sin roll som förbundschef den 30 september. Ny förbundschef från 1 oktober är, Ragnar Mattsson, strategisk utvecklare på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.

Läs mer

ISF utvärderar samordningsförbundens verksamhet

2020-06-29

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas i tre delar.

Läs mer

Nya personas!

2020-06-26

Våra första personas har nu bytts ut och blivit 6 till antalet. I vår tvärsektoriella basutbildning ”Samverkan på tvären”, har de fått en roll som skådespelare i en introduktionsfilm.

Läs mer

Storytelling – ett av våra arbetssätt

2020-06-24

Sedan 2014 har vi använt storytelling som ett av flera arbetssätt för att levandegöra behov, utmaningar och möjligheter som finns inom välfärden.

Läs mer

Informationsguiden uppdaterad

2019-11-08

Uppgifterna i informationsguiden har uppdaterats under oktober månad. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer

Förändringar i styrelsen

2019-09-02

Helsingborgs Stads ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen, Eleonora Johansson har valt att lämna sitt uppdrag. Ny ledamot utsedd av Helsingborgs Stad är Richard Lundberg.

Läs mer