Aktuellt

Informationsguiden uppdaterad

2019-11-08

Uppgifterna i informationsguiden har uppdaterats under oktober månad. Den nya versionen finns tillgänglig under fliken Informationsguiden

Läs mer

Förändringar i styrelsen

2019-09-02

Helsingborgs Stads ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen, Eleonora Johansson har valt att lämna sitt uppdrag. Ny ledamot utsedd av Helsingborgs Stad är Richard Lundberg.

Läs mer

Nya utbildningstillfällen under hösten

2019-09-02

Årets sista omgång av basutbildningen i välfärdskunskap drar igång i slutet av september, och i oktober erbjuds ett informationstillfälle där olika samhällsaktörer informerar om sina verksamheter.

Läs mer

Informationsguiden har uppdaterats

2019-05-06

Den digitala versionen av Informationsguiden har uppdaterats under april.

Läs mer

Samordningsförbundet har ny styrelse

2019-03-28

Ny styrelse för perioden 2019-2022 har utsetts.

Läs mer

Ny utvecklingsprocess – FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

2019-02-04

Målgruppen för processen är patienter inom allmänpsykiatrin med nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället, där behov finns av samordning mellan psykiatri och socialtjänst för att patientens behov ska tillgodoses så att livssituationen förbättras.

Läs mer