Nya utvecklingsprocesser beviljade medel

Publicerad: 2020-11-16

Genom samverkan ska invånare som är skuldsatta få smidigare vägar till råd och stöd och riskerna för individer att hamna i en ekonomisk ohållbar situation ska förebyggas. En annan process ska med hjälp av arbetsgivare identifiera hur fler invånare med funktionsvariationer kan komma ut på arbetsmarknaden.

Det finns många bakomliggande orsaker till överskuldsättning och de negativa effekterna av ekonomisk utsatthet är stora för både individ och samhälle. Budget- och skuldrådgivningen i Helsingborgs stad ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne inleda med att kartlägga skuldsättningsproblematiken i Helsingborg för att få en gemensam bild av vilka operativa insatser som ska genomföras inom processen. Samordningsförbundet i Helsingborg har beviljat medel till och med juni 2022.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad ska i en ny process rikta ljuset på arbetsgivare i syfte att öka invånares möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet har beviljat medel för en kartläggningsprocess till och med juni 2021 som ska öka kunskapen om både arbetsgivares och individers behov. Samtidigt vill parterna sätta fokus på arbetsgivares sociala ansvar som ger möjligheter för individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se