Vad har vi arbetat med och hur har det gått? Årsredovisningen summerar år 2020 inom Samordningsförbundet i Helsingborg.

Publicerad: 2021-03-24

År 2020 har varit ett omvälvande år för samordningsförbundets parter. Nya behov, snabba omställningar och begränsade kontaktmöjligheter har ställt förmågan till samverkan på prov, och mycket har levererats!

Samordningsförbundet i Helsingborg redovisar ett överskott på 3,9 Mkr för år 2020. Förbundets medel ska fortsatt omsättas i samverkan kring behov som kan stödja och effektivisera individens väg till arbete och rehabilitering mot arbetsmarknaden. I en föränderlig tid står vi rustade för såväl befintliga som nya behov där samverkan kan bana väg för en mer välfungerande välfärd.

Styrelsen godkände årsredovisningen för år 2020 vid sammanträdet den 16:e mars. Läs gärna mer om vår verksamhet i årsredovisningen.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se