Förlängning av pågående utvecklingsprocesser

Publicerad: 2021-01-18

Samordningsförbundets styrelsen har godkänt utvecklingsprocess FACT att pågå till och med 31 december 2022 i syfte att utveckla och implementera en organiserad samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten i Helsingborgs stad för målgrupper med psykisk ohälsa. Processen följs av ett forskningsteam från Lunds universitet som kommer att redovisa sitt arbete för styrelsen.

Utvecklingsprocess STRUT har under året har arbetet visat sig behöva göra större och mer genomgripande förändringar. Samordningsförbundets styrelse har beviljat parternas ansökan om att fortsätta samverka kring individer med oklar arbetsförmåga, samt att utveckla arbetssättet med primärvården som ny aktiv samverkanspart. Processen byter också namn till Synergi och kommer pågå till och med 31 december 2022.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se