ISF utvärderar samordningsförbundens verksamhet

Publicerad: 2020-06-29

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas i tre delar.

Den första delen fokuserar på samordningsförbundens organisering och verksamhet, den andra delen beskriver effekterna av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå och den tredje delen ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

Det två första delarna har redan redovisats, och kan nås på ISF:s hemsida via nedanstående länkar. Den sista delen, som ska beskriva samordningsförbundens effekter på individnivå, ska slutrapporteras i december 2021.

Pressmeddelande och Rapport 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet

Pressmeddelande och Rapport 2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad?

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se