Förstudie: Välfärdsguiden

Publicerad: 2023-06-14

Välfärdsguiden är en integrerad digital plattform som ska guida individer genom ett utbud av tjänster och aktiviteter för rätt stöd som stärker individers förmåga att ta del av samhällets- och arbetsmarknadens möjligheter.

Plattformen drivs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland samt används, i befintlig form, av ett 70-tal kommuner i Sverige men är just nu i en spännande utvecklingsfas. Välfärdsguiden ska framåt kunna ge ett bättre samlat och anpassat erbjudande utifrån individens sammansatta behov av t.ex. information, stöd, utbildning och vägledning vid olika typer av livshändelser.

Vi har nyligen beviljat Helsingborgs stad och Region Skåne medel för att genomföra en förstudie som undersöker och bygger kunskap kring värden, förutsättningar och potentiella effekter av att införa den Välfärdsguiden i Helsingborg.

Parterna vill även att förstudien utforskar möjligheter med Välfärdsguiden ur ett delregionalt- och regionalt perspektiv.

En processledare på 50% ska anställas för att genomföra förstudien och med ansvar för att leverera att tydligt beslutsunderlag till parterna. Tjänsten kommer att utgå från SF Helsingborg och utlyses inom kort, håll utkik i flödet!

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se