Ny utvecklingsprocess - Tidig Skolsamverkan Tillsammans

2018-09-25

Målgruppen för processen är ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasiestudier och arbete/sysselsättning och har behov av extra stöd från en eller flera aktörer. Processen är en kartläggningsprocess som syftar till att undersöka förutsättningarna att skapa en samverkansstruktur mellan aktörerna kring målgruppen.

Mer information om processen