Ny utvecklingsprocess – FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

Publicerad: 2019-02-04

Målgruppen för processen är patienter inom allmänpsykiatrin med nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället, där behov finns av samordning mellan psykiatri och socialtjänst för att patientens behov ska tillgodoses så att livssituationen förbättras.

Genom processen ska en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och kommunen tillskapas.

Mer informationom processen

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se