Ny utvecklingsprocess – FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

2019-02-04

Målgruppen för processen är patienter inom allmänpsykiatrin med nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället, där behov finns av samordning mellan psykiatri och socialtjänst för att patientens behov ska tillgodoses så att livssituationen förbättras. Genom processen ska en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och kommunen tillskapas.

Mer informationom processen