Samordningsförbundet har ny styrelse

2019-03-28

Ny styrelse för perioden 2019-2022 har utsetts. Ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare har nu fastställts. Se vidare under fliken organisation.