Projekt Rekryteras resa 2017 - 2021

Publicerad: 2022-02-18

Projekt Rekrytera är en spännande, slingrande resa som på 5 år har testat samarbeten, utvecklat arbetssätt och levererat resultat med stort engagemang och uthållighet! Det områdesbaserade arbetet har drivits i samverkan mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan och Region Skåne med stöd från Svenska ESF-rådet och Samordningsförbundet Helsingborg.

Inför 2022 avslutas projektet, och lärdomar från flera arbetssätt som testats inom Rekrytera förs vidare i nästa fas vilket innebär att:

- Stadsdelsutveckling och det områdesbaserade arbetet fortsätter att drivas och utvecklas genom olika verksamheter inom Helsingborgs stad tillsammans med Helsingborgshems områdeskontor samt en rad andra aktörer

- En ny lokal samverkansstruktur för gemensamma målgrupper utvecklas mellan Arbetsförmedlingen, Helsingborgs stad, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att öka förutsättningarna för samplanering och samtida insatser mot arbete, genom koordinering av rätt kompetenser utifrån individens behov

Vi har tillsammans lärt oss av den ”teambaserade”-organiseringen men går vidare mot något nytt i syfte att möjliggöra en bredare samverkan i vardagen, men också med hänsyn till att nya konturer börjar träda fram utifrån pågående reformeringar i välfärden.

Mer om denna fortsatta process, Myndighetssamverkan i Helsingborg, finns att läsa här inom kort!

Rekryters resa

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se