Ny process ska forma struktur för myndighetssamverkan i Helsingborg

Publicerad: 2022-02-23

Parterna har utifrån tidigare process Rekrytera byggt vidare på de goda effekter som uppstår av att arbeta i samverkan med rätt kompetenser runt individen utifrån behov. Nästa steg är genom en myndighetssamverkan där vi formar vi en struktur som syftar till att korta individens väg mot självförsörjning, genom samtida insatser mot ett gemensamt mål.

Arbetet sker inte i fasta team utan samverkan uppstår mellan de kompetenser som just då behövs för att möta individens behov. Samverkan riktas mot individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och som är i behov av samplanering kring kombinerade insatser för att nå eller närma sig egenförsörjning.

Processen inleds med en förprocess på fem månader för identifiera nyckelfaktorer för en välfungerande struktur för myndighetssamverkan. Processen leds av en processledare tillsammans med koordinatorer från de respektive myndigheterna, där en särskild koordinator utgår från verksamheter som riktar sig till unga. Processledarens uppdrag avslutas när förprocessen är genomförd och implementerad, medan strukturen med koordinatorerna fortlöper över tid. Koordinatorernas uppdrag utgår från den egna verksamheten och en bred kompetens om denna.

Myndighetssamverkan i Helsingborg kan ses som en ”syskonprocess” till SKAPA i Helsingborg, där den förstnämnda processen utvecklar en gemensam struktur för samverkan medan den sistnämnda processen utvecklar ett gemensamt förhållningssätt för samverkan.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se