Arbetsgivarsamverkan

Publicerad: 2023-01-25

Under 2021 gjorde Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen en kartläggning utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för att anställa fler individer med funktionsvariationer samt anpassningsbehov inom Helsingborgs näringsliv.

Nu under 2023 så tar processen Arbetsgivarsamverkan vidare insikterna från tidigare kartläggning för att ge arbetsgivare i Helsingborg en bättre bild av den kompetens och de förmågor som individer med funktionsvariationer har att erbjuda på arbetsmarknaden.

En gemensam insikt är att arbetsgivarnära dialoger skapar goda förutsättningar för individer med funktionsvariationer att etablera sig på arbetsmarknaden och på sikt även hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Den lokala kampanjen handlar om att marknadsföra olika möjligheter till stöd samt att genom goda exempel lyfta individers förmågor att möta arbetsmarknadens behov.

Målsättningar är att:

- Minst 50 fördjupade dialoger med arbetsgivare genomförs

- Minst 15 individer anställs med någon form av anställningsstöd

Processtid
2023-01-16 – 2024-01-15

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Sara Jeczmyk
sara.jeczmyk@arbetsformedlingen.se

Marita Holopainen
marita.holopainen@helsingborg.se

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se