Fortsätt SKAPA

Publicerad: 2023-01-31

Genom process SKAPA har Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Region Skånes primärvård i Helsingborg under 2022 arbetat med att implementera en kunskapsbas om BIP och progressionsmätning. Detta i syfte att främja ett gemensamt synsätt och agerande kring faktorer som ökar individers möjligheter till arbete.

Med Fortsätt SKAPA så fördjupar nu parterna sina nya kunskapsbaser med en ny process som ska underlätta för medarbetare att omsätta och integrera synsättet till professionell kunskap i sin yrkesvardag kring individer.

Parterna får också möjlighet att utveckla en kollegial, reflexiv praktik i verksamheterna där medarbetare tillsammans mobiliserar kunskaper, kreativitet och handlingsförmåga för att skapa lösningar.

Fortsätt SKAPA löper över 2 år och genomförs i samarbete med Væksthusets kompetencecenter i Köpenhamn.

Processtid
2023-01-01 – 2025-01-31

Samverkansparter
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skånes primärvård samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Ajla Dedukic
ajla.dedukic@helsingborg.se

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se