Hur mår den lokala samverkan?

Publicerad: 2023-03-29

Denna fråga försöker vi varje år att ringa in tillsammans med våra parter genom att utföra en årlig samverkansmätning. Enkätfrågorna ställs till medarbetare och chefer inom Försäkringskassan, Helsingborgs stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen som på olika sätt arbetar och ansvarar för den lokala samverkan i Helsingborg.

Utifrån årets mätning kan vi konstatera att resultatet visar att:

Graden av samverkan har öka - men
Behoven av att utveckla samverkan har ökat – i betydligt högre grad samt att
Förbundet i ökad grad bidrar till en mer välfungerande samverkan

Se utfallet av årets samverkansmätning i medföljande pdf!

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se