Beroendecentrum Nordvästra Skåne

Kartläggning av behov hos individer med psykisk ohälsa och substansberoende med mål att på sikt skapa en integrerad mottagning, bemannad av primärvård, psykiatri och socialtjänst för målgruppen. Processen omfattade också en kunskapsinventering utifrån evidens, forskning och klinisk erfarenhet, i syfte att höja kunskap och kvalitet av vård och insatser, inte bara för dem med substansberoende utan även tidiga insatser för dem med riskbruk.

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se