Syfte
Förstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare. Kartläggningen har även i uppdrag att identifiera och involvera andra viktiga parter i samverkan kring unga, och är därför inte begränsad enbart till medverkande parter.

Målsättning
- Ta fram en översiktbild av hur behovsgruppen ser ut och vad behovsgruppen själva ser för stödbehov

- Ta fram en insatskarta ur ett ”Helsingborgsperspektiv” av de insatser och stöd som finns att erbjuda behovsgruppen samt kontaktvägar för att aktualisera samverkan kring individen

- Undersöka om det finns behov av resursförstärkning i syfte att korta ledtiderna genom ökad samverkan mellan insatserna, samt om det finns behov där det idag saknas insatser

- Omvärldsbevaka vilka lärdomar och vinster av samverkan som finns i andra delar av Sverige och som kan tas tillvara i vår kontext i Helsingborg.

- Undersöka vilka ansvarsområden parterna har samt kan tänkas ha för att bygga en långsiktig samverkan kring behovsgruppen

- Undersöka behoven av en gemensam samstyrning kring insatser, utveckling och uppföljning av behovsgruppen samt förutsättningarna för en gemensam samstyrning

- Genomföra en workshop som syftar till att samla alla berörda parter i en handlingsplan kring ett långsiktigt arbete med behovsgruppen

Processtid
2021-06-01 – 2021-12-31

Samverkansparter
Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad, Ungdomsmottagningen och Vuxenpsykiatrin från Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Processledare
Louise Arndt
tel: 073-182 69 36
Louise.Arndt@helsingborg.se

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se