Syfte
Processen är framtagen som ett resultat av kartläggningsprocessen Tidig Skolsamverkan Tillsammans och har som syfte att inrätta en ny koordineringsfunktion för flera aktörer.

Målsättning
Ny Väg vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasieskola och arbete/sysselsättning.

Ett förordningsstyrt uppdrag är att Arbetsförmedlingen ska samarbeta med gymnasieskolor för elever med funktionsnedsättning inför deras skolavslut. Efter behov av samarbete med flera aktörer i samband med denna övergång genomfördes en kartläggning om förutsättningarna för att skapa en hållbar samverkansstruktur. Kartläggningen visade på behov av en koordineringsfunktion vars roll är att effektivisera aktörernas stödinsatser och vägleda ungdomarna till rätt aktör vid rätt tillfälle. Ny Väg ska också fungera som ett stöd efter skolavslut för de elever som riskerar att hamna utanför befintliga samhällsstrukturer.

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 (med möjlighet till förlängning)

Samverkansparter
Ny Väg är en process mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen SFF och Arbetsmarknadsförvaltningen AMF.

Processledare
Vakant

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se