Syfte
Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och försöker hitta skräddarsydda insatser som exempelvis trainee/praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Arbetsgruppen består av arbetsförmedlare, guider, coacher, studie- och yrkesvägledare, handläggare, brobyggare och matchare.

Målsättning
Att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden; på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Processen ska hjälpa människor att leda sin egen utveckling mot arbete eller studier samt vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till förlängning

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Helsingborgskommun, Helsingborgshem, Försäkringskassan, Region Skåne

Processledare
Cherin El-Hasan
Cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se
0104-88 13 72

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se