Syfte
Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få bland tjänstepersoner inom olika organisationer och myndigheter som möter skuldsatta samt att underlätta att lotsa individen till den hjälp den behöver.

Att öka förståelse och kunskap om samverkansparternas respektive uppdrag, mandat och kompetenser för att ställa rätt och rimliga förväntningar på varandra.

Målsättning
Att fler skuldsatta individer och familjer får hjälp, stöd och råd kring sin ekonomiska situation.

Att förebygga att individer riskerar att hamna i en ohållbar ekonomisk situation genom att öka medvetenhet om möjligheter till hjälp

Att öka samverkan mellan aktörer som leder till en effektivare hantering och färre myndighetskontakter för skuldsatta individer som oftas bollas fram och tillbaka mellan olika myndigheter och förvaltningar.

Processtid
2020-10-12 – 2022-06-30

Samverkansparter
Budget- och skuldrådgivningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt primärvården i Region Skåne

Processledare
Linda Lindström
Linda.lindstrom@helsingborg.se
0730 - 50 79 90

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se