Syfte
B
eskaeftigelses Indikators Projekt, BIP, är ett danskt forskningsprojekt som genom omfattande studier identifierat faktorer som påverkar en individs möjligheter att komma ut i arbete. BIP tar ett helhetsgrepp från organisation och ledarskap till handledare och individ och med utvecklingen av SKAPA-verktyget visualiseras individens förflyttning mot målet arbete och synliggör utveckling samt motiverar och underlättar uppföljning vilket ökar professionalitet i samspelet mellan individ och handledare.

Syftet med SKAPA i Helsingborg är att implementera ett gemensamt tänk och förhållningssätt i vårt arbete som på sikt ska innebära att alla aktörer på Helsingborgs offentliga arena utgår från samma tänk i vårt arbete med de individer vi kommer i kontakt med och samarbetar kring.

Målsättning
· Alla aktörer på den lokala offentliga arenan ska utgå från samma tänk i arbetet kring individen

· Ökad samsyn i tilltron på individens möjligheter att komma i arbete

· Ökad samsyn kring vikten av att utföra parallella insatser samtidigt

· Genom en ökad tilltro på individens möjligheter samt att fler individer tar del av parallella insatser från parterna ska antalet gemensamma ndivider som når målet om arbete öka betydligt.

Processtid
2021-11-01 – 2022-10-31

Samverkansparter

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Primärvården inom Region Skåne samt Arbetsförmedlingen

Processledare
Christina Palmkvist-Wester
Tel. 010 – 118 08 88

christina.palmqvist-wester@forsakringskassan.se

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se