STRUT

Syfte
STRUT är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.

Målsättning
Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekommendation och en vägledning framåt i ärendet för den enskilde. Utifrån intervju och samtycke får individen hjälp med informationsinhämtande och en slutprodukt i form av ett samlat dokument med kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är att möjliggöra återgång till arbete, arbetsinriktad rehabilitering eller annan ersättningsform.

Processtid
2015-12-01 - 2017-05-31
2017-06-01 - 2019-05-31
2019-06-01 - 2020-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Allmänpsykiatrin i Helsingborg

Processledare
Malena Särman
malena.sarman@arbetsformedlingen.se
010 487 33 05

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se