Universi 2.0

Syfte och målsättning
Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsövergripande välfärdsinsatser som kommer de involverade verksamheterna till gagn och nytta. Universi ska bidra till att skapa attitydförändringar, öka medvetenheten, öka förmågan att se helheter och komplexa sammanhang samt bidra till förändrade förhållningssätt. Universi ska även verka för att identifiera samverkansbrister och tillsammans med organisationerna skapa tydliga gemensamma mål för att stärka och utöka samverkan.

Processtid
2017-09-01 – 2019-08-31
2019-09-01 – 2019-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se