Vad säger arbetsgivarna

Syfte
Att kartlägga arbetsgivares behov av information, kunskap och insatser kring att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsvariationer.

Målsättning
Att etablera kontakt med arbetsgivare som idag tar emot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också nå ut till de arbetsgivare som idag inte har kontakt med behovsgruppen.

Att få fördjupad kunskap kring arbetsgivares behov och förutsättningar samt identifiera vilka insatser som krävs för att fler arbetsgivare ska erbjuda individer en plats på arbetsmarknaden.

Processtid
2020-11-01 – 2021-10-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Marie Persson
Marie.z.persson@arbetsformedlingen.se
010 - 487 38 42
Mariaserena Baretta
Mariaserena.baretta@helsingborg.se
0708-314361

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se